Privacy statement

Bij het aanvragen van een verzekering vragen wij om persoonsgegevens en andere gegevens. Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u weet hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Als we uw (persoons)gegevens gebruiken, houden we ons aan de regels die hiervoor gelden en die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld:

  • - de Wet bescherming persoonsgegevens
  • - de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  • - het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen
  • - de Telecommunicatiewet

De volledige tekst van deze wet- en regelgeving kunt u opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars (www.verzekeraars.nl) of via de website van de overheid (www.overheid.nl). 

Stichting CIS

Wij kunnen uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen, beheerd door de Stichting CIS. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van de Stichting CIS.

Zijn uw gegevens onjuist?

Wanneer u al een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u bij ons informatie opvragen over de verwerking van uw (persoons)gegevens. Welke gegevens over uzelf door ons (geautomatiseerd) worden verwerkt. Maar ook welke gegevens over uzelf in een bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Zijn uw gegevens op het door ons verstrekte overzicht niet juist? Dan kunt u ons schriftelijk of per e-mail verzoeken om deze aan te passen. Dit verzoek kunt u richten aan onze directie. 

Recht van verzet

Persoonsgegevens worden door PURE B.V. ook gebruikt om u gericht te informeren over verzekeringsproducten en financiële diensten die voor u belangrijk kunnen zijn. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit schriftelijk of per e-mail melden aan onze directie.