Disclaimer

Door uzelf toegang te geven tot en het gebruiken van deze website, betekent dat u kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden. Maar dit betekent ook dat u deze voorwaarden begrijpt, daarmee instemt en accepteert dat u daaraan gebonden bent.

Informatie op deze website

PURE B.V. en de aan haar verbonden ondernemingen, hierna te noemen PURE, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. De informatie op deze website is van algemene aard en bedoeld om u te informeren over PURE en over de activiteiten van PURE. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financiëel toezicht (Wft).

Staan er fouten op de website?

Wij hebben de informatie op deze website met veel zorg samengesteld. Ons doel is dat alle informatie klopt en volledig is. Maar natuurlijk kan er altijd ergens een fout staan. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van die fout. Ook mogen wij de informatie op deze website altijd veranderen. Uw en onze rechten en verplichtingen staan in de productvoorwaarden. Staat hierin wat anders dan op deze website? Dan gelden de productvoorwaarden. 

Doet de website het niet of niet goed?

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt. Ons doel is dat al onze bezoekers de informatie goed kunnen zien. Doet de website het niet of doet deze het niet goed? Bijvoorbeeld als er een storing is. Of als internet het om een andere reden niet goed doet. Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Wat als u ons een e-mail stuurt?

Krijgen wij uw e-mail niet op tijd? Of verwerken wij deze niet op tijd? Dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Dit geldt ook voor andere berichten die u ons elektronisch stuurt.

Verwijzen wij naar andere websites?

Verwijzen wij op deze website of ergens anders naar andere websites? Dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website behoren toe aan PURE of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PURE.

Virussen

PURE garandeert niet dat de informatie, software of verwijzingen naar andere websites die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke onderdelen.